WITAMY SERDECZNIE

FUNDACJA NA SKALE

SKAŁĄ JEST JEZUS CHRYSTUS

KILKA SŁÓW WPROWADZENIA

DLA KOGO
TO WSZYSTKO?

JEZUS CHRYSTUS to nasza SKAŁA

Fundacja NA SKALE to organizacja, której głównym przesłaniem jest niesienie wsparcia w zakresie pomocy społecznej, dobroczynnej i charytatywnej w duchu ewangelizacyjnym.

Fundacja powstała, aby ubogacać się nawzajem Wiarą, Nadzieją i Miłością, a Miłosierdzie Boże wcielać w czyn poprzez realizację celów statutowych. Pragniemy, wyjść poza strefę komfortu i dostrzec prawdziwe potrzeby ludzi żyjących wokół nas.

SKAŁA w Biblii to BÓG, który objawił się w Jezusie Chrystusie, przez Maryję, zwaną także Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Dlatego to Ona jako Matka Boga Żywego jest naszą Patronką, Opiekunką i Przewodniczką, której zawierzyliśmy Fundację NA SKALE.

07.03.2020 rok – Zawierzenie Fundacji NA SKALE Niepokalanemu Sercu Maryi w Bazylice w Niepokalanowie

Akt Zawierzenia Fundacji

O naszych założeniach
Sklep Nazaret