Kontakt

Fundacja NA SKALE
ul. Brzeska 76
08-110 Siedlce

E-mail: biuro@fundacjanaskale.pl

htps://fundacjanaskale.pl

KRS: 0000859999
NIP: 821-266-91-08
REGON: 387017153

konto: Bank PKO SA
25 1020 4476 0000 8402 0438 1919

Fundacja na Skale - logo

Wyślij nam e-mail

Prosimy o wiadomość w interesującej Pana/Panią sprawie.

  Kontakt

  Fundacja NA SKALE
  ul. Brzeska 76
  08-110 Siedlce

  E-mail:
  biuro@fundacjanaskale.pl

  htps://fundacjanaskale.pl

  KRS: 0000859999
  NIP: 821-266-91-08
  REGON: 387017153

  konto: Bank PKO SA
  25 1020 4476 0000 8402 0438 1919

  Fundacja na Skale - logo

  Wyślij nam e-mail

  Prosimy o wiadomość w interesującej Pana/Panią sprawie.

   Zarząd Fundacji

   Jan Brodawka
   Fundator i Prezes Zarządu

   Krzysztof Sadowski
   Wiceprezes

   Sylwia Długoborska
   Sekretarz Zarządu

   Rada Fundacji

   Marcin Królikowski
   Fundator i Przewodniczący Rady

   Sławomir Wrona
   Fundator i Wiceprzewodnicząca Rady

   Robert Rymuza
   Fundator i Skarbnik Rady

   Krzysztof Wójcik
   Fundator i Członek Rady

   Andrzej Marchewka
   Fundator i Członek Rady