Zarząd Fundacji

Jan Brodawka
Fundator i Prezes Zarządu

Krzysztof Sadowski
Wiceprezes

Sylwia Długoborska
Sekretarz Zarządu

Rada Fundacji

Marcin Królikowski
Fundator i Przewodniczący Rady

Sławomir Wrona
Fundator i Wiceprzewodnicząca Rady

Robert Rymuza
Fundator i Skarbnik Rady

Krzysztof Wójcik
Fundator i Członek Rady

Andrzej Marchewka
Fundator i Członek Rady